MUUSA-hankkeen logo. MUUSA – Uutta osaamista, uudenlaista otetta ja yhteisöllisyyttä MUUSA-hankkeen logo.

Euroopan unionin osarahoittama.
MUUSA-hankkeen logo.

1.4.2024 – 30.6.2026
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)
R-00716

MUUSA-hanke inspiroi osallistujia itsensä kehittämiseen itse valitun muusamentorin avulla. Muusamentoriryhmä lähtee kasvumatkalle, jonka suunta ja päämäärä syntyy ryhmästä itsestään hankkeen fasilitaattorien tukemana. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksen kautta vahvistuu ajatus, että kaikkia tarvitaan ja yhdessä olemme enemmän.

Kiinnostuitko MUUSA-hankkeesta?

Lyhyt esittely MUUSA-hankkeesta

Hankkeen tavoitteena on parantaa työelämässä olevien ja sinne siirtyvien osaamista ja kyvykkyyksiä luomalla uudenlaisia osuvia ja puhuttelevia käytäntöjä yksilöllisen, mutta samalla yhteisöllisen kasvun tukemiseksi. Tämä tehdään yrittäjämäisen toimintakulttuurin ja startup-palvelujen hengessä, mutta osallistujien arvot ja tarpeet edellä.

Muusamentori ja osallistujat – sinä ja muusa ja muutama muu

Hankkeessa luodun MUUSA-konseptin avulla tunnistetaan Varsinais-Suomesta ja Pirkanmaalta muusamentoreita, joilla jokaisella on omanlaisensa profiili tämän ajan maailmaan, olemiseen ja tekemiseen. Osallistujat valitsevat heistä itselleen sopivan muusamentorin. Muusamentorinsa inspiroimana tämä pieni tiimi tutustuu ja työstää yhdessä tavoitteita MUUSA-hankkeen fasilitaattorien tukemana.

Eikä tässä vielä kaikki: lisäksi muusailijat tapaavat oman maakuntansa muut muusailijat ja muusamentorit. Eikä tässäkään vielä kaikki, vaan lisäksi ns. ”Turun ja Tampereen” muusamentoritiimit tapaavat vielä toisensa. Tavoitteena on osallistujien itsetuntemuksen, minäpystyvyyden ja osaamisen edistäminen. Lisäksi luodaan uusia, entistä monimuotoisempia yhteisöjä yhteiskehittämiseen. Näissä uusissa verkostoissa osallistujat voivat löytää uudelle osaamiselleen vastakaikua ja jopa toimintaa, jossa yrittäjämäinen toiminta ja yrittäjyys voivat tuntua luonnollisilta ja oikeilta toimintatavoilta.

MUUSA-konsepti ja -toimintamalli

Hankkeessa luodaan MUUSA-konsepti ja MUUSA-toimintamalli, jotka täydentävät ja laajentavat yrittäjämäisen toiminnan ja startup-palvelujen tarjontaa entistä laajemmalle joukolle työikäisiä ja työelämässä olevia. Yrittäjämäistä positiivista ja kestävällä tavalla luotua asennetta tarvitaan yhteiskunnassa lisää, mutta monimuotoisempana kuin mitä nykyiset palvelut tarjoavat. MUUSA-toimintamalli tukee erilaisten työelämässä olevien ja sinne siirtyvien tarpeita ja arvoja muusamaisella tyylillä – vahvistaen meidän jokaisen omaa ja yhteistä tekemistä ja olemista – koska meitä kaikkia tarvitaan.

Lisätietoja

Antti Tuomisto, lehtori
Turun yliopisto
antti.tuomisto@utu.fi

Turun yliopiston logo.

Kaisa Kokko, lehtori
Tampereen ammattikorkeakoulu
kaisa.kokko@tuni.fi

Tampereen ammattikorkeakoulun logo.

Tuomas Hirvonen, CEO
Platform6
tuomas@platform6.fi

Platform6:n logo.

P.S. Kannattaa vierailla tässä osoitteessa myöhemminkin, sillä MUUSA-hankkeen sivut ovat vasta kehittymässä!